ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusMobile je komplexní online i offline řešení pro čárové kódy a mobilní i pevné terminály (čtečky). Pokrývá veškeré skladové procesy - od příjmu, přes převody a expedici zboží, kontroly dokladů až po inventury a inventurní seznamy.

Aplikace plusNotify je velice variabilním a silným nástrojem pro automatické i ruční rozesílání zpráv a upozornění ve formě SMS a emailů zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům na základě informací z Pohody podle nastavených pravidel.

Aplikace pro snadnou prezentaci informací z Pohody pomocí tabletů, monitorů či televizí.

plusOrders je rychlý nástroj pro hromadnou práci s objednávkami a jejich další zpracování. Používá se nejčastěji pro přehledné zobrazení přijatých objednávek a jejich automatické nebo manuální zpracování v systému Pohoda.

plusProcess je aplikace určená k evidenci poskytovaných služeb a spotřebovávaného materiálu prostřednictvím pevného dotykového terminálu přímo v dílně či podobných prostorách. K systému se přihlašují jednotliví uživatelé pomocí svých hesel, čárových kódů či RFID tagů a zadávají na jaké zakázce či objednávce pracují, jakou službu právě provádí a jaký materiál k tomu přebírají či vrací do skladu. V rámci zakázky je možné libovolně definovat různé činnosti, poskytované služby či dostupný materiál k použití a lze podrobně definovat také práva jednotlivých uživatelů k daným operacím. Výstupem do Pohody jsou výdejky s rozepsanými položkami pro následnou fakturaci.

Aplikace určená pro automatické zpracování dokladů v Pohodě na základě nastavených pravidel a s možností zohlednění stavů skladů a dalších dokladů v Pohodě z hlediska skladové dostupnosti.

Aplikace plusExpedice je určena pro expedici a štítkování zboží (vykrývání objednávek), a to jak při přímém rozvozu (zásobování masem, zeleninou, ...), tak i běžné expedici zásilkovými obchody. Je optimalizována pro práci na dotykové obrazovce a pro rychlou práci s objednávkami a čárovými kódy.

plusLabel slouží k tisku etiket na zboží podle hotových dokladů v Pohodě. Používá se tedy např. pro vytištění etiket v odpovídajících množstvích podle konkrétní příjemky nebo třeba v případě, že zboží dodáváte odběrateli, který vyžaduje speciální formu značení zboží.

plusEtiquette je silný nástroj pro okamžitý tisk štítků při příjmu zboží nebo výrobě, obvykle se upravuje na míru konkrétním požadavkům provozu a je optimalizován pro dotykové displeje.
 

Původně zakázkové, ale nyní již krabicové řešení PlusSupplier slouží pro usnadnění vystavování vydaných objednávek, které doplňuje standardní funkce Pohody v oblasti objednávání zboží u Vašich dodavatelů. Automatické objednávky v Pohodě umí obvykle dostatečně chytře určit, které zásoby se mají v jakém množství objednat, ale už neumí interaktivně vybírat, kterou zásobu objednat u jakého dodavatele, aby to bylo efektivní.

plusBilling je jednoduchá aplikace, která je určena zejména účetním firmám, které poskytují své služby svým klientům a slouží k vytvoření jednoduchého a rychlého přehledu o rozsahu služeb poskytnutých zákazníkovi za určité období.

Aplikace plusProduce slouží k plánování výroby ve skladovém systému Pohoda. Pomocí jeho nástrojů lze vytvářet přehledy o potřebném materiálu pro vyrobení produktu nebo skupiny produktů a jejich skladové dostupnosti.

Aplikace plusArchive je automatický nástroj pro generování PDF a elektronickou archivaci dokumentů z Pohody. Pojmenování vytvořených souborů lze definovat různými způsoby. Exporty lze provádět na místní disk i na FTP (SFTP). Lze využít např. i pro export dokladů v PDF na eshop.

plusGroup slouží ke sjednocení více nevykrytých nebo částečně vykrytých objednávek do souhrnných přijatých nebo vydaných objednávek dle zadaných kritérií.

plusReset je malá jednoúčelová aplikace pro nulování stavů a evidenčních čísel na vybraném skladě. Po spuštění se vybere jeden z načtených skladů Pohody a dojde k vytvoření a naimportování označené nulovací výdejky sestavené tak, aby výsledné stavy zásob a evidenčních čísel na skladě byly nulové. Důvody použití jsou v každém provozu různé, např. rovnání špatně vedených evidenčních čísel.

Aplikace plusQuery je určena pro rychlý náhled skladu s vyhledáváním.

plusCron je bezplatný databázový terminál pro operace nad všemi typy databází Pohody (Access/MS SQL).

plusScanner je jednoduchá bezplatná utilita k systému plusMobile. Umožňuje použít mobilní terminál jako "hloupou" bezdrátovou čtečku čárových kódů.

O stránkáchTyto webové stránky jsou zaměřené na prezentaci komplexního řešení plusSystem, komplexní nadstavby nad Pohodou, a slouží k poskytnutí co možná nejvíce informací o tomto systému. Autorem řešení je společnost ITFutuRe s.r.o..

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz