ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusProcess - evidence činností a materiálu při práci na servisní zakázce

plusProcess je aplikace určená k evidenci poskytovaných služeb a spotřebovávaného materiálu prostřednictvím pevného dotykového terminálu přímo v dílně či podobných prostorách. K systému se přihlašují jednotliví uživatelé pomocí svých hesel, čárových kódů či RFID tagů a zadávají na jaké zakázce či objednávce pracují, jakou službu právě provádí a jaký materiál k tomu přebírají či vrací do skladu. V rámci zakázky je možné libovolně definovat různé činnosti, poskytované služby či dostupný materiál k použití a lze podrobně definovat také práva jednotlivých uživatelů k daným operacím. Výstupem do Pohody jsou výdejky s rozepsanými položkami pro následnou fakturaci.

Aplikace je velmi variabilní, v rámci konfigurace se definují zejména různé režimy, činnosti a scénáře (viz dále), čímž lze aplikaci nasadit do mnoha různých provozů, např. lakovny, autoservisy, montáže strojů apod. a mít tak spolehlivé a přesné podklady pro fakturaci i interní statistiky.

Režim – různé režimy poskytovaných služeb a materiálu, např. Zakázka a Režie. Služby a materiál zadané v různých režimech jsou do Pohody odeslány v různých výdejkách a některé lze přímo přenést do faktury zákazníkovi, jiné slouží pro odepsání materiálu a vyčíslení režijních nákladů na danou zakázku.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Činnost – daná dílčí operace (např. Lakování, Balení), lze definovat, zjednodušeně, jaké služby a v jakých režimech mohou být poskytnuty (poté při práci vybírá sám pracovník, jakou službu provádí, např. Lakování základ). Lze také určit, jaký materiál může použít (pouze objednaný, …) a kolik pracovníků může na dané činnosti v rámci zakázky pracovat. Činnost může končit výstupní kontrolou, kdy pověřený pracovník rozhodne, zda je daná činnost v pořádku či ne a pokud ne tak zda „oprava“ bude na náklady zákazníka (např. nekompletní) či firmy (např. nečistoty, nekvalitní).

Scénář – libovolně definovaná posloupnost Činností s možností větvení – podle výsledků jedné činnosti lze definovat následnou činnost, jednotlivé položky scénáře lze definovat jako povinné či je lze vynechat a mnoho dalších uživatelsky definovatelných parametrů.

Smyslem aplikace je umožnit získávání potřebných dat v reálném provozu přímo od pracovníků a urychlit a zpřesnit vyúčtování daných služeb. Aplikace vytváří výdejky svázané s adresářem a plně respektuje nastavení cen (včetně individuálních). Díky možné návaznosti uživatelů na střediska či činnosti lze také využít řady v Pohodě zabudovaných statistik. Aplikace je navrhována, tak aby byla co nejpřehlednější a mohli s ní pracovat i zaměstnanci bez jakýchkoliv zkušeností s výpočetní technikou.


Náhledy aplikace