ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu


plusProduce - rozpad (nacenění) a zadání do výroby

Aplikace plusProduce slouží k plánování výroby ve skladovém systému Pohoda. Pomocí jeho nástrojů lze vytvářet přehledy o potřebném materiálu pro vyrobení produktu nebo skupiny produktů a jejich skladové dostupnosti.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Hlavní vlastnosti: 

  • zobrazení seznamu materiálu potřebného k výrobě jednoho či více výrobků, jeho skladové dostupnosti na výrobním nebo všech skladech v součtu vyjma rezervací a odlišení položek, které firma není schopna pokrýt,
  • rozpad výroby na soupisku materiálu a práce a jejich skladové ocenění nákupní a váženou nákupní cenou například pro rychlé ocenění výrobku obchodníkem do cenové nabídky,
  • zadání do výroby rozdělené dle pracovišť. Slouží jako podklad pro výrobky a polotovary, které je potřeba dovyrobit a nebo fasovat. Sestavy je možné upravit do finální podoby dle přání zákazníka a potřeb firmy.

Náhledy aplikace a tiskových sestav: